Son Yazılar

Tanzimat Döneminde Gazetecilik Faaliyetleri

Tanzimat Döneminde Gazetecilik

0
Tanzimat döneminde gazetecilik, Osmanlı toplumunda gelişim ve değişim sürecine katkı sağlamış olmakla birlikte yeni bir dönemin ortaya çıkışına da kapı aralamıştır. Bu dönemde, başta...
Encümen-i Şuarâ Topluluğu ve Sanatçıları

Encümen-i Şuarâ Topluluğu ve Sanatçıları

0
Encümen-i Şuarâ, hemen hemen aynı kültür ve anlayışa sahip sanatçıların oluşturduğu bir dost meclisidir. 19. yüzyılın ikinci yarısında klasik edebiyat anlayışını devam ettirmek isteyen...
Ziya Paşa'nın Türk Hiciv Edebiyatındaki Yeri

Ziya Paşa’nın Türk Hiciv Edebiyatındaki Yeri

0
Hiciv, TDK Türkçe Sözlük'te en kısa ifadeyle "yergi" olarak tanımlanmaktadır. Bu yazımızda hiciv türünün edebiyatımızdaki önemli temsilcilerinden olan Tanzimat edebiyatı sanatçısı Ziya Paşa'nın Türk...
Hayatınızı Önemli Ölçüde İyileştirecek 11 İyi Alışkanlık

Hayatınızı Önemli Ölçüde İyileştirecek 11 İyi Alışkanlık

0
Bazı alışkanlıkların hayatınıza önemli bir etkisi olabilir ve bunlar rahat uyumanıza, sağlıklı bir yaşam sürmenize, daha stressiz bir gün geçirmenize fayda sağlayabilir. İyi alışkanlıklar geliştirmenin...
Dünyanın en zengin adamı: Jeff Bezos

Dünyanın En Zengin Adamı: Jeff Bezos

0
Yakın zamanda dünyanın en zengin adamı unvanını bir süreliğine Elon Musk'a kaptırsa da tekrar birincilik tahtına oturan Jeff Bezos, 12 Ocak 1964 yılında Amerika'da...
Orhun Yazıtları (Göktürk Kitabeleri)

Orhun Yazıtları (Göktürk Kitabeleri)

0
Orhun Abideleri, Göktürk Kitabeleri ve daha çok Orhun Yazıtları olarak bilinen bu yazıtlar, Türk adının yer aldığı ilk Türkçe metin özelliğine sahip, taşlara kazınmış...
Gönül Bir Yel Değirmenidir Sevda Öğütür Romanının Konusu, Özeti, Kahramanları

Gönül Bir Yel Değirmenidir Sevda Öğütür Romanının Konusu, Özeti, Kahramanları

0
Gönül Bir Yel Değirmenidir Sevda Öğütür romanı, Hüseyin Rahmi Gürpınar tarafından İkdam gazetesinde 7 Mart-4 Haziran 1922 tarihleri arasında Gizli Sıtma adıyla tefrika edilmiş...

Popüler Yazılar

Kısa Hikayeler

Kısa Hikayeler #1: Hayatın Sillesi

1
Kısa hikayeler arasında yer verdiğimiz bu hikayede Ali adında bir gencin dramatik yaşam öyküsüne tanıklık edeceksiniz. Henüz altı yaşında iken babasını kaybeden Ali, hasta...
Psikoloji Nedir?

Psikoloji Nedir?

1
Psikoloji nedir? İnsanları anlamak zordur; çünkü insan davranışları karmaşıktır ve sürekli değişim göstermektedir. İnsanların davranışlarını değerlendirirken tek yönlü bir değerlendirme yapmak doğru bir tutum...
Edebiyat Nedir?

Edebiyat Nedir? Edebiyatın Tanımı, Anlamı, Kökeni

0
Edebiyat veya bir diğer adıyla yazın, günlük hayatın anlaşma vasıtası olan dil ile gerçekleşen en eski, en köklü ve en zengin sanat faaliyetlerinden biridir....
Talim-i Edebiyat Nedir? Yazarı, İçeriği ve Bölümleri

Talim-i Edebiyat Nedir? Yazarı, İçeriği ve Bölümleri

0
Talim-i Edebiyat adlı eserin yazarı Recaizade Mahmut Ekrem'dir. Talim kelimesi sözlükte "öğretim", "yetiştirme" anlamlarına gelmekte olup, dolayısıyla Talim-i Edebiyat ise "edebiyat öğretimi" manasına gelen...
Küçürek Öykü

Küçürek Öykü Nedir? Bu Türün Temsilcileri ve Örnekleri

1
Küçürek öykü için hikâye geleneğinin bugün için gelinen son noktasıdır, denilebilir. Değişen dünya şartları ve değişen toplumsal yapılaşma beraberinde edebi türleri de etkilemekte ve...
Abes-Muktebes (Eski-Yeni) Tartışması

Abes-Muktebes (Eski-Yeni) Tartışması

0
Abes-Muktebes tartışması, göz için kafiye-kulak için kafiye düşüncesi etrafında ortaya çıkan eski-yeni tartışmalarından biridir. Zemzeme-Demdeme tartışması olarak da bilinir. Abes-Muktebes Tartışması Abes-Muktebes tartışması, Hasan Âsaf'ın yazmış...
Filozof Kimdir/Nedir?

Filozof Kimdir/Nedir?

1
Filozof kimdir? Hayatını felsefeye ve felsefi düşüncelere adamış olan, bu alanda birtakım yeni bilgiler üreten kişiye filozof denilmektedir. Filozof; bilgeliği, bilgiyi arayan; bilgeliğe, bilgiye...
Nayilik Nedir? Nayiler Kimlerden Oluşur?

Nayilik Nedir? Nayiler Kimlerden Oluşur?

0
Nayilik nedir? Nayiler kimlerden oluşur? Nev-Yunanilik arayışlarında Akdeniz havzasını oluşturan Latin ve Yunan kültürlerinden yararlanmayı ancak yine de milli kalmayı hedefleyen Yahya Kemal...
Nev-Yunanilik Nedir? Temsilcileri, Özellikleri

Nev-Yunanilik Nedir? Temsilcileri, Özellikleri

0
Nev-Yunanilik ya da bir diğer ifadeyle Havza Edebiyatı, 1912'de batılı edebiyat grubu meydana getirme düşüncesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir faaliyettir. Nev-Yunanilik Nedir? Nev-Yunanilik (Havza...
Kurtuluş Savaşı'nı Konu Alan Romanlar

Kurtuluş Savaşı’nı Konu Alan Romanlar

0
Kurtuluş Savaşı'nı konu alan romanlar, İstiklal mücadelesi veren Türk halkının vatan topraklarını düşman tehdidinden korumak amacıyla göstermiş olduğu destansı mücadeleyi, çektiği sıkıntıları vs. konu...