Felsefe nedir? sorusu geçmişten günümüze sıklıkla cevabı aranmakta olan bir sorudur. Özellikle bu nedenle pek çok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Bu soruya verilen yanıtların doyurucu bir nitelik taşımıyor oluşu veya yapılan tanımların farklılık gösteriyor oluşu, aslında bir anlamda felsefenin tek bir tanıma sığdırılamayacağının bir göstergesidir. Aslında felsefe, doğası gereği sürekli olarak tanımlanmaya ihtiyaç duyulan bir arayıştır.

Felsefe, düşünülenin aksine gizli saklı bazı düşünceleri içinde barındıran bir bilmece değildir. Denilebilir ki felsefe, hayatın kendisidir ve yaşama dair olgulardan farklı bir nitelik taşımamaktadır.

Felsefe nedir?

Felsefe, Arapça bir kelime olup, Yunanca philosophia (filosofya) kelimesinden türetilmiştir. Bu sözcük, philia ve sophia kelimelerinin birleşiminden oluşmuş olup philia, kardeşçe sevgi, arayış; sophia ise, bilge, bilgi manalarına gelmektedir. Dolayısıyla philosophia kelimesi, bilgelik sevgisi, bilgeyi sevmek, bilgi sevgisi, bilgiyi sevmek, bilgelik arayışı, bilgi arayışı gibi manalara gelmektedir.

Felsefe, her şeyi gerçek manasıyla bilmeyi, anlamayı ve hakikate ulaşmayı esas alır. Bir başka deyişle felsefe, var olanların anlamının ve nedeninin sorgulandığı, düşünceyi odak noktasına alan bir etkinliğin adıdır. Öte yandan felsefe, kişinin yaşadığı mekânı tanıma, bilme, anlama ve var oluşun nedenini sorgulama isteğinin bir sonucudur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz